Jak wyrejestrować samochód?

Kiedy trzeba to robić? Kto może wyrejestrować auto? Wszystko co trzeba wiedzieć, na temat wyrejestrowania pojazdu.

Złożenie wniosku o wyrejestrowanie samochodu jest prostym i nieskomplikowanym procesem. Wystarczy skompletować wszelkie niezbędne dokumenty, udać się do Wydziału Komunikacji i wnieść stosowną opłatę. Ile trwa wyrejestrowanie auta? Czas wyrejestrowania pojazdu wynosi maksymalnie 30 dni, jednak w wielu przypadkach kierowcy liczyć mogą na natychmiastowe wyrejestrowanie. W wyjątkowych sytuacjach okres rozpatrywania wniosku może wydłużyć się do 60 dni. Kiedy trzeba wyrejestrować pojazd?

Polskie prawo dokładnie reguluje sytuacje, w których trzeba wyrejestrować samochód. Przepisy stanowią, że wyrejestrowania należy dokonać:

  • po kradzieży samochodu,
  • po całkowitej utracie auta bez zmiany właściciela,
  • po wywiezieniu samochodu z kraju w celu zarejestrowania go za granicą lub jego sprzedaży za granicę,
  • po wycofaniu pojazdu z obrotu,
  • po złomowaniu całkowitego lub niekompletnego samochodu w stacji demontażu pojazdów lub po przekazaniu go do punktu zbierania pojazdów,
  • po kasacji pojazdu za granicą.

Wyrejestrowania samochodu może dokonać tylko jego właściciel lub wszyscy współwłaściciele. W sytuacji, kiedy współwłaściciele nie mogą być obecni w Wydziale Komunikacji, muszą wybrać jednego przedstawiciela, któremu udzielą pełnomocnictwa i to on zajmie się złożeniem stosownych dokumentów.

Gdzie wyrejestrować samochód?

Jak już wspomnieliśmy, samochód można wyrejestrować w Wydziale Komunikacji w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu. Może być to:

  • Urząd Starostwa Powiatowego,
  • Urząd Miasta (w przypadku zamieszkania w mieście na prawach powiatu),
  • Urząd Dzielnicy (w przypadku zamieszkania w Warszawie).

Wszelkie dokumenty – wniosek i załączniki (inne w zależności od powodu wyrejestrowania) – można przesłać do urzędu pocztą. Niektóre urzędy pozwalają także dokonać wyrejestrowania przez Internet, za pośrednictwem Profilu Zaufanego.

Czy można dostać karę za nie wyrejestrowanie pojazdu w danym terminie?

Przepisy dotyczące konieczności wyrejestrowania pojazdów obowiązują od dawna, jednak wielu kierowców ignorowało je, bowiem za takie zaniechanie nic nie groziło. Wraz z początkiem 2020 roku dokonano zmian w polskim prawie. Według obecnych przepisów, właściciele samochodów, którzy nie powiadomią urzędu o wyrejestrowaniu pojazdu w danym terminie (np. złomowanie pojazdów należy zgłosić w ciągu 30 dni od daty złomowania) będą zobowiązani zapłacić karę w wysokości od 200 zł do 1000 zł. Kary te dotyczą również tych, którzy w terminie nie zarejestrują swojego samochodu.