Recykling samochodowy Na czym polega i jak przebiega

Recykling samochodowy: Na czym polega i jak przebiega?

Stary i wysłużony samochód może stać się problemem. Koszty jego eksploatacji są coraz wyższe, a możliwości sprzedaży pojazdu ograniczone. W takiej sytuacji najczęściej podejmujemy decyzję o oddaniu pojazdu na złom. Złomowanie pojazdów dotyczy samochodów:

  • nienadających się do dalszego użytkowania, 
  • zużytych i uszkodzonych, 
  • nienadających się do naprawy lub remontu, 
  • przestarzałych technicznie, 
  • zbędnych. 

Obecnie większość złomowanych pojazdów jest poddawana procesowi recyclingu. Czym jest recycling samochodowy? Jak przebiega? Jakie przynosi korzyści?

Recykling samochodowy

Recycling samochodowy to szereg działań służących ochronie środowiska naturalnego. Odzyskując surowce z materiałów odpadowych pochodzących ze złomowanych pojazdów zmniejszamy zużycie surowców naturalnych. Równocześnie ograniczamy ilość śmieci trafiających na wysypiska. Co ważne, recycling samochodowy odbywa się przy minimalizacji i oszczędności kosztów, dzięki czemu cały proces jest nie tylko opłacalny dla środowiska naturalnego, ale również poszczególnych gałęzi przemysłu. 

Recycling od strony formalnej 

Od strony formalnej recycling samochodowy w niczym nie różni się od oddania pojazdu na złom. Właściciele niesprawnych pojazdów oraz samochodów nienadających się do dalszej eksploatacji mogą się skontaktować z miejscem, które posiada odpowiednie upoważnienia pozwalające na recycling pojazdów. Jeśli w najbliższej okolicy nie ma stacji demontażu pojazdów alternatywą może być legalny skup aut. Działająca zgodnie z prawem jednostka może wydać dokumenty niezbędne do wycofania auta z eksploatacji i wyrejestrowania we właściwym do tego Wydziale Komunikacji. Jednocześnie, żeby oddać samochód do recyclingu właściciel również powinien posiadać określone dokumenty. To ten sam komplet dokumentów, który dotychczas był wymagany podczas złomowania pojazdu, a więc dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeśli została wydana), polisa OC oraz dowód osobisty. W sytuacji, w której dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję właściciel powinien mieć przy sobie pokwitowanie.

Recycling od strony praktycznej 

Praktyczny wymiar recyclingu jest realizowany przez legalną stację demontażu pojazdu. Jeśli pojazd został sprzedany w skupie, najprawdopodobniej trafi do stacji wraz z innymi pojazdami. Na miejscu zostanie poddany kontroli technicznej, której celem jest ocena bezpieczeństwa i sprawności samochodu i poszczególnych podzespołów. Części, które nadają się do dalszej eksploatacji w postaci części zamiennych są wymontowywane z pojazdu i przekazywane do ponownego użytku. Z pojazdów usuwa się również materiały przeznczone do recyclingu i materiały niebezpieczne. 

Stacje demontażu pojazdów segregują samochody na te, które można poddać recyclingowi oraz te, które nadają się bezpośrednio do złomowania. Decyzja o złomowaniu może zapaść w przypadku pojazdów bardzo starych, mocno wyeksploatowanych oraz silnie uszkodzonych w trakcie zdarzeń drogowych. Z takich pojazdów najczęściej nie odzyskuje się części i podzespołów, ale w miarę możliwości surowce wtórne nadające się do dalszego przetworzenia.