ODDANIE SAMOCHODU NA ZŁOM KIEDY POJAZD SIĘ DO TEGO KWALIFIKUJE

Oddanie samochodu na złom: Kiedy pojazd się do tego kwalifikuje?

Oddanie samochodu na złom to często jedyny sposób na legalne pozbycie się starego lub niesprawnego pojazdu, którego nie możemy dłużej eksploatować ze względu na stan techniczny i bezpieczeństwo nasze oraz innych uczestników ruchu. Złomowanie pojazdów to usługa mająca na celu wycofanie pojazdu z użytkowania oraz jego demontaż. Ze względów środowiskowych złomowanie pojazdów jest obecnie ściśle związane z:

  • pozyskiwaniem części zamiennych, 
  • recyclingiem odzyskanych surowców. 

W tych zadaniach specjalizują się legalnie działające stacje demontażu pojazdów, które są uprawnione do pozyskiwania części zamiennych z używanych samochodów oraz ich dalszej odsprzedaży. Stacje takie bardzo często współpracują z firmami prowadzącymi skup aut oraz złomowiskami uprawnionymi do przyjmowania samochodów do kasacji. 

Kiedy pojazd kwalifikuje się do złomowania?

Jak już pisaliśmy złomowanie wiąże się z wycofaniem pojazdu z użytkowania. Pojazd może być wycofany z użytkowania:

  • kiedy zostanie uznany za nienadający się do dalszego użytkowania, zużyty lub uszkodzony, 
  • kiedy zostanie sklasyfikowany jako nienadający się do naprawy lub remontu, ale również przestarzały technicznie lub zbędny.

Złomowanie pojazdów najczęściej dotyczy starych samochodów, ale nie jest to jedyna sytuacja, w której konieczne może się okazać oddanie samochodu na złom. Bardzo często kasacji poddaje się także samochody nowe powypadkowe, których koszty naprawy przekraczają wartość pojazdu, w związku z czym naprawa samochodu uznawana jest za nieopłacalną. Oddanie na złom to także sposób na pozbycie się niepotrzebnego pojazdu, którego z różnych względów nie jesteśmy w stanie sprzedać. 

Jakie warunki musi spełnić pojazd, aby się zakwalifikować do złomowania?

Planując oddanie samochodu na złom warto mieć świadomość, że złomowisko lub stacja demontażu pojazdów może odmówić jego przyjęcia. Jakie warunki powinien spełnić pojazd, aby można go było legalnie poddać złomowaniu?

Przede wszystkim, złomowany samochód musi posiadać czytelne znaki identyfikacyjne, takie jak numer VIN, numer silnika, numer nadwozia, podwozia albo ramy. W sytuacji, w której znaki indentyfikacyjne są nieczytelne złom może odmówić przyjęcia pojazdu. Ponadto waga złomowanego auta nie może być mniejsza niż 90% masy własnej, którą zapisano w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W przypadku niekompletnych pojazdów, a więc takich, których masa jest nie mniejsza niż 90% (w praktyce często nie mniejsza niż 70%) całkowitej masy pojazdu stacja może naliczyć opłatę za każdy brakujący kilogram. Warto jednak podkreślić, że opłaty te są naliczane w sposób indywidualny.

Ostatnim ważnym warunkiem kwalifikującym pojazd do złomowania są dokumenty. Właściciel złomowanego pojazdu jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów niezbędnych do wydania zaświadczenia o kasacji. Do tych dokumentów zalicza się m.in. dowód rejestracyjny, karta pojazdu, umowa kupna-sprzedaży oraz dowód osobisty właściciela pojazdu.